Hilversums historie...

Naar school in het
Noordse Bosje...


door Corry-Ada van Heusden-Spaans

Het staat er nog, het oudste schooltje van ons dorp, in hartje Hilversum. Als ik er langs loop denk ik altijd aan mijn zusjes die hier op school zijn geweest. Ik heb ze zelf niet gekend, maar draag hun namen. De tweeling Corrie en Ada Spaans woonden in de Zon en Maanstraat in de jaren twintig van de vorige eeuw. Naar school gaan was een dagelijks feest. De verkeersagent op de Kerkbrink nam ze beide aan een hand om ze veilig aan de overkant te brengen.

Vrolijke meisjes
Onderweg even schommelen op de kettingen van het deftige huis op de s Gravelandseweg. Dan door de Kerkstraat naar de Schoutenstraat. Bij de bakkerswinkel hurkten ze dan op het rooster onder de etalage om naar de bakkers te kijken die daar aan het werk waren. Er werden dan altijd twee koekjes tussen de tralies door omhoog gestoken voor de vrolijke meisjes. Op school leerden ze kerstliedjes en zongen: 'Zijn wieg was een kribbele'. En of moeder al verbeterde: 'Het is kribbe,' de kinderen wisten het beter en hielden vol: 'Nee, de juffrouw heeft gezegd: kribbele.' En zo bleef het.Corry-Ada van Heusden-Spaans is in 1927 in de Hilversumse Zon en Maanstraat geboren. Ze was een van de tien kinderen.

Zij heeft vaak geschreven over de historie van Hilversum en daarmee ook prijzen gewonnen.

Lees ook het verhaal over haar overgrootmoeder.Mijn ouders in 1921.
Klik hier voor een groter beeld.

Ziek
Een jaar zijn ze naar school geweest. Helaas niet alleen om te leren. Het was ook de plek om kinderziekten op te lopen. Zij kregen mazelen en werden daar doodziek van. Toen daar ook nog longontsteking bij kwam, was hun leven niet meer te redden. Vijf jaar mochten ze worden, maar ze beseften niet meer dat ze jarig waren en stierven de nacht erna. Toen Ada overleden was vroegen de ouders aan de dokter of Corrie het zou redden, maar hij schudde zijn hoofd: 'Ze zijn identiek, als twee druppels water, ze zal het niet redden'.
Terwijl Ada in een ander vertrek gekleed werd voor de begrafenis en Corrie daar toch niets van kon zien, waren haar laatste woorden: 'Ik wil ook zon jurk aan als Ada'. Nog dezelfde nacht heeft zij die gekregen.

Hilversum, september 2009
Hilversum Tuinstad